KOLDs værktøjer

· Procesoverblik

· Optimering

· Kommunikation

· Coaching

Søren KOLD er projektleder og katalysator, der sikrer sammenhæng mellem ledelsens målsætninger og tilgængelige ressourcer.

Planlægning og erfaren ledelse sikrer organisationens succes.

Alt sammen på virksomhedens præmisser.

Procesoverblik

Søren KOLD arbejder med at skabe optimal sammenhæng mellem IT systemer, arbejdsprocesser og organisationens viden. En del af dette arbejde er funderet i at skabe et visuelt overblik over virksomhedens processer. Det visuelle overblik skal sikre, at der ikke er processer, der bliver overset, og at der ikke sker en sub-optimering af processer.

Overblikket skal endvidere sikre en større bevidsthed i virksomheden om fordeling af ansvar og opgaver, samt hvor og hvordan processerne understøttes af IT-systemer.

Optimering

Optimering af virksomheder skal altid ske ud fra et helhedssynspunkt. Det betyder dermed også, at der som følge af forandringsprocessen kan være arbejdsopgaver, der bliver tungere. Dog, kun hvis virksomheden som helhed opnår et bedre resultat.

Det er en vigtig del af processen at motivere og kommunikere tilsigtede forandringerne over for de medarbejder, der bliver berørt.

Kommunikation

Og al forandring er svær. Medarbejderne bliver udfordret af at skulle lære nye processer og nye IT-værktøjer samtidig med, de skal passe deres daglige opgaver.

Derfor er det vigtigt at inddrage, hjælpe og uddanne medarbejderne for at fjerne usikkerhed.

På same måde er det vigtigt at planlægge og kommunikere hvad, hvordan, hvornår og hvem der skal løse de forskellige arbejdsopgaver, der kommer i forbindelse med et forestående projekt.

Coaching

Ledelsen og medarbejderne støttes i processen af en løbende rapportering af fremdrift, samt organiseret registrering af problemer og løsningsforslag, der dukker op undervejs.

 

Søren KOLD er medlem af Mensa Danmark og en glimrende formidler, der formår at gøre indlæring af nye processer, gennemgang af tal og statistik nærværende og relevant.