Søren
 
 
 


 

KOLD A/S

Svinget 11

6800 Varde

 

Søren KOLD
31 41 31 10
kort


KOLD og konkret

Søren KOLD tager ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål.

Søren KOLD tilfører kunden ny viden og indsigt

Søren KOLD medvirkere til at optimere kundens resultat

Søren KOLD gennemfører de forandringer, der er nødvendige for at kunden kan nå sine mål


Søren KOLD sikre:
· At forandringer har et mål
· At der bliver foretaget en afvejning af mål og indsats
· At forandringer sker, hvor det har bedst virkning
· At resultatet af forandringen er det maksimale
· At opbakning og ressourcerne er til stede
· At projektplanen udformes og følges
· At der opnås forståelse for roller, aktiviteter og mål
· At de implicerede parter engageres og motiveres
· At der er god kommunikation mellem de implicerede parter 
 
 1 2 3 4 5